İzmir-Çeşme info@terasev.com
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

1 2 3 4 5 6 7

Terasevler, Ýzmir, Çeþme Ýlçesi, ldýrý körfezinde, Ege denizi kýyýsýnda maviye bakan ve yeþillikler içinde olan bir sitedir. 44 haneden oluþmuþtur. Binalar ikiz evlerden oluþmakta ve hepsinde teras bulunmaktadýr. Sitemizin orta boyda yüzme havuzu yazýn sakinlerimize hizmet vermektedir. Denize 5 dakikalýk yürüme mesafesinde olup, deniz kýyýsýnda çoðunlukla sitemiz sakinlerinin kullandýðý temiz bir plaj bulunmaktadýr. Ildýrý köyüne yaklaþýk 3 km mesafededir. Çeþme'ye ise 20 km uzaklýktadýr.